Diplomaların Tanıtılması

Tanıtım Yasası Federal Konsey’de Kabul Edildi

Türkiye’de edindiğiniz meslek Almanya’da geçerli olabilecek!

Alman Federal Konseyi ( Bundesrat) yurtdışında edinilen mesleki ve akademik diplomaların niteliklerinin tespit edilip tanınmasını sağlamak için, daha önce Eylül ayında parlamento tarafından kabul edilmiş olan Tanıtım Yasasını ( Anerkennunggesetz) onayladı. Bu yeni yasa göçmenlerin kendi mesleklerinde çalışabilmeleri ve kalifiye işgücü ihtiyacının karşılanması adına çok önemli bir gelişmedir.

Yasada yer alan yenilikleri özetlersek

 • Almanya’da 350 farklı meslek eğitimi ile elde edilen diploma bulunmaktadır. Bu meslekler için tanıtma hakkı doğmaktadır.
 • Başvurularda vatandaşlık gözetilmeyecektir. Örnek olarak, hekim gibi mesleklerde ‘Alman vatandaşlığı’ veya ‘Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlığı’ şartı aranmayacaktır.
 • Yapılan başvurular, tüm belgelerin bulunması koşuluyla, 3 ay içerisinde sonuca bağlanmak zorundadır.
 • Diplomanın tanınmasında bulunan eksiklikler başvuran kişiye bildirilmelidir. Böylece, başvuru yapan kişi diplomasının tanınması için gerekli olan kurslara katılarak eksiklerini giderebileceklerdir. 
 • İnternet sitesinin yanı sıra Almanya genelinde ortak bir cağrı merkezi oluşturulacak. İlgi duyan herkes arayıp gerekli bilgileri alma imkanı bulacaktır.
 • Yasa, Almanya genelinde bir standart oluşturacaktır. Bu gün olduğu gibi, diplomaların denkliği konusunda eyaletler arasında farklılıklar ortadan kaldırılacaktır. 

Tanıtım yasası 60'dan fazla yasa ve yönetmelikte yapılacak olan değişiklikler ile beraber 01 Mart 2012 yılında resmen yürürlüğe girecektir. Diplomlarını tanıtmak isteyen meslek sahipleri, akademisyenler ve iş verenler bundan böyle yabancı meslek ve akademik diplomaları anlaşılır ve kolay bir prosedürle ülke çapında geçerli olacak şekilde tanıtabilecekler. Yurt dışında elde edilen diploma ve kalifikasyonların tanınması için şimdiye kadar var olan imkanlar hem yetersizdi hem de ülke çapında genel bir geçerliliği yoktu. Türkiye ve diğer AB`ye üye olmayan üçüncü ülkelerde okuyup veya çalışıp bir diploma sahibi olanların diplomaları Almanya’da geçerli olmadığı için onbinlerce insan mesleğinde veya hiç çalışamıyordu. Yabancı diplomaların Almanya’da verilen diplomalarla ‘denk’ sayılmaması kalifiye işgücü sıkıntısı çeken Almanya için olumlu bir gelişmedir.

Bu yasayla beraber yabancı diplomalara sahip olan insanlar ülkelerinden getirdikleri bilgi, birikim ve becerilerini daha iyi kullanma fırsatı yakalayacaklar. Almanya nüfusundaki demografik değişim işgücü piyasasında büyük bir ihtiyaç doğurmaktadır. Özellikle kalifiye eleman eksikliği olan alanlarda örneğin tıp, eğitim ve bakım sektörleri gibi alanlarda büyük sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle ülke içinde mevcut nitelikli potansiyelin kullanılması gerekir. Bununla beraber yasa Almanya'ya gelmek isteyen kalifiye işgücü potansiyeli için de olumlu sinyaller verecektir. Tahminler Almanya’da yaşayan yaklaşık 300.000 kişinin kanundan yararlanmak üzere başvurabileceğini gösteriyor.

Tanıtım Yasası ikili eğitim sistemi içerisinde yer alan 350 meslek gurubunu kapsamaktadır. Ayrıca Alman diplomalarıyla eşdeğerlik başvurusu yasal bir hak haline gelmektedir. Başvuru olumlu karara bağlanırsa, yabancı meslek diplomaları Alman Sanayi ve Ticaret odalarnın kalfalık ve ustalık sınavları ile tamamen eşdeğer veya kısmen eşdeğer kabul edilecektir. Ayrıca, hekimlik ve birçok meslek için geçerli olan, Alman vatandaşlığı şartı artık aranmayacaktır. Bunun yanında eyaletler kendi sorumluluklarında olan öğretmenlik, mühendislik ve eğitim alanlarında tanıtma işlemlerini hukuken kolaylaştıracaklarını ve yasayla uyumlu hale getireceklerini beyan etmişlerdir. Almanya'da yaklaşık 350 meslek dalında yapılabilecek diploma denkleştirme başvurularının en fazla 3 ay içinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Bunun dışında daha önce edinilmiş olan iş deneyimi denklik değerlendirmesinde dikkate alınacaktır. Ayrıca Göç ve Mülteciler Federal Dairesi yasa yürürlüğe geçtikten sonra aktif hale getireceği hotline ile insanlara bu konularda bilgi aktaracaktır.

Bizler ATİAD İşte Bilgi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ücretsiz hattımızdan ve yayınlarımızdan vatandaşlarımıza Türk diplomalarının tanıtılması ile ilgili bilgi vermeye devam edeceğiz. Ayrıca Türk meslek ve akademik diplomalarının tanıtılması için yıllardır yürüttüğümüz çalışmaların olumlu sonuçlarını görmek bizi mutlu etmektedir. ATİAD olarak, kuruluşumuzdan bu yana Almanya’daki Türk toplumunun daha iyi bir geleceğe sahip olmasının özellikle ekonomi ve eğitim alanlarında elde edeceği başarılara endeksli olduğuna inanıyoruz. Bu yasayı bu yolda atılmış önemli bir adım olarak görüyor ve çok önemsiyoruz.


Diplomaların Tanıtılması

TÜRKİYE’DE ALDIĞINIZ DİPLOMALARI DEĞERLENDİRİN!

Türkiye’den Almanya‘ya her yıl, değişik sebeplerden dolayı yaklaşık 50 bin insan göç etmektedir. Bu insanların önemli bir bölümü, Türkiye’de değişik düzeyde egitim görmüş ve gördüğü eğitim neticesinde diploma sahibi olmuşlardır.  Aralarında, liseyi bitirmiş ve/veya meslek eğitimi görmüş ve/veya üniversite mezunu olan kişiler bulunmaktadır. Bu kişiler mesleki deneyime sahip olsa dahi, Türkiye’de almış oldukları diplomaları tanıtırken ne yazık ki bir çok zorlukla karşılaşmaktadırlar. Hatta diploma tanıtmayla ilgili hakları konusunda bilgilendirilmedikleri için çok kez ellerindeki diplomaları hiç bir şekilde değerlendirememektedirler. Bu durum da, bu kişilerin çalışma hayatına geçişlerinin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır.
Okumakta olduğunuz bu metin ile sizlere Almanya’da şu an geçerli yasalar cerçevesinde var olan diploma tanıtma imkanları hakkında genel bilgiler verilecektir.

Diploma tanıtmak ne anlama gelmektedir?

Diploma tanıtmak, başka ülkede aldığınız diplomaların, Almanya’da okuyabilmeniz, kendi mesleğinizde çalışabilmeniz veya meslek eğitimi alabilmeniz için bir denklik kontrolüne tabi tutulması demektir. Tanıtma işlemi, Almanya dışında aldığınız diplomaların yetkili kurumlar tarafından incelenmesi ve Almanya’da edinilen kalifikasyonlar ile kıyaslanması anlamına gelmektedir. Eğer edindiğiniz kalifikasyonlar Alman standardlarına uygun bulunursa diplomanız tanınır ve size diploma tanıma belgesi verilir. 
Diplomaların burada tanınıp tanınmayacağı çeşitli etkenlere bağlıdır. Öncelikle bilinmesi gereken, tanınma işlemlerinin ve yetkili kurumların meslek gruplarına ve ne tür bir mezuniyet diplomasına sahip olduğunuza göre değiştiğidir. Bazı meslek grupları, örneğin doktorlar, diplomalarını tanıtmadan Almanya’da çalışma hakkına sahip değillerdir. Bazı mesleklerde ise, çalışıp çalışamayacağınız işverenin insiyatifine bırakılmıştır. Eğer işveren kabul ediyorsa, sizi diplomanızı tanıtmadan da işe alabilir. Ancak her durumda diplomanızın yetkili kurum tarafından değerlendirilmesi sizin lehinize olacaktır, çünkü bir şirkete başvuruda bulunduğunuzda sizi ve kalifikasyonlarınızı daha kolay değerlendireceklerdir.

Diplomanızı Almanya’da neden tanıtmanız gerekmektedir?

Türkiye’de diplomanızı aldınız ve çeşitli sebeplerden ötürü artık Almanya’da yaşamayı düşünüyorsunuz. Tanıma işlemleri ne yapmak istediğinize bağlı olarak 3’e ayrılmaktadır:

 • Türkiye’de kendi mesleğinizde bir süre çalışarak tecrübe edindiniz ve burda yine kendi mesleğinizde çalışmak istiyorsunuz, o halde meslek eğitimi diplomanızı tanıtmanız gerekiyor. Bu durumlarda bilinmesi gereken, Almanya’daki meslek eğitimi diplomalarının 2 gruba ayrıldığıdır: Diplomanızı tanıtmadan çalışma hakkı elde edemediğiniz meslek grupları (örneğin doktorluk veya öğretmenlik) ve diplomanızı tanıtmadan da çalışabildiğiniz meslek grupları (örneğin psikologlar, fizikçiler ve sosyal bilimciler için bu zorunluluk yoktur). Burda, denildiği gibi işverenin insiyatifi önemlidir. Almanya’da 60 tane meslek için diplomanın tanıtılması yasal olarak şarttır.
 • Almanya‘da meslek eğitimi almak istiyorsunuz, o halde okul diplomanızı tanıtmanız gerekiyor. Bu durumda önemli olan, hangi meslek grubunu seçtiğinizdir. Ortaokul diploması mi yoksa lise diploması mi gerektiği mesleğe göre değişmektedir. Ne tür bir okul diplomanızın olması gerektiğini ve Türkiye’de aldığınız eğitimin ne şekilde Alman standartlarına uyduğunu www.anabin.de sayfasında detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.
 • Türkiye’de lise diplomanızı aldınız ve Almanya’da üniversitye gitmek veya akademik kariyer yapmak istiyorsunuz, o halde  lise diplomanızı veya şimdiye kadar okuduğunuz üniversiteden aldığınız diplomayı tanıtmanız gerekiyor. Bu durumlarda öncelikle hangi bölüme gitmek istediğinize karar vermeniz gerekmektedir. Bu kararı verdikten sonra da, seçtiğiniz üniversitenin doğrudan yabancılar bürosuna (akademisches Auslandsamt) başvurarak bilgi almalısınız.

Tanıtma işlemlerini başlatmadan önce nerden bilgi edinebilirsiniz?

Bilinmesi gereken en temel bilgi, Almanya’nın her 16 eyaletinin de, kendi diploma tanıma işlemlerine bakan kurumunun bulunduğudur. Sizin hangi kuruma başvuracağınız mesleğinize ve hangi şehirde oturduğunuza bağlıdır. Başvuruda bulunmadan önce hangi kuruma gitmeniz gerektiğini araştırmanız büyük önem taşımaktadır. Başvuru için hangi belgelere ihtiyaç duyulduğu gibi bilgileri yetkili kuruma giderek öğrenebilirsiniz. Ancak genel olarak her eyalette ihtiyaç duyulan belgeler şunlardır:

 • Nüfus cüzdanının veya pasaportun tasdiklenmiş fotokopisi (oturum izni ile birlikte)
 • Evlilik belgesi (eğer soyadında bir değişiklik olmuş ise)

Yeminli tercüman tarafından tercüme edilip tasdiklenmesi gereken belgeler:

 • Diplomalar, karneler

Orjinali ve tasdikli Almanca tercümesi ile birlikte gösterilmesi gereken belgeler:

 • Çalışma izni
 • Mesleki eğitim diploması veya belgesi
 • Başka bir kurumda veya eyalette diploma tanınması ile ilgili olarak IHK’larda, HWK’larda veya diğer kurumlarda başvuru yapılmadığına dair beyanname
 • Özgeçmiş (şu ana kadar edindiğiniz tüm kalifikasyonları ve pratik tecrübeleri listeleyiniz, diploma denkliği işlemlerinde dikkate alınacaktır)

Tanıtma işlemleri ne kadar sürüyor ve oluşabilecek masraflar nelerdir?

Başvuru yaptıktan sonra olumlu veya olumsuz cevap almanız üç aya kadar sürebilir. Bu sürenin uzamaması için de belgeleri baştan eksiksiz olarak vermelisiniz. Eğer yetkili kurum bir takım incelemeleri daha gerekli bulursa, bu da işlem süresini uzatabilir. Bazı durumlarda, diplomanızın tanınması için staj yapmanız ya da eksik kalifikasyonları tamamlamak amacıyla kursa gitmeniz de gerekebilir.
Diploma tanıtma işlemlerinde çeşitli masraflar oluşmaktadır. Diploma tanıma daireleri diplomanızın türüne göre 20 ila 200 euro arasında bir ücret talep etmektedirler. Eğer diplomanız tanınmaz ise, bu ücret size geri ödenmektedir. Ancak evraklarınızı tercüme ettirmek de masraf oluşmasına neden olmaktadır, bunu da hesaba katmayı unutmayın. Eğer staj yapmak veya kursa gitmek durumunda kalırsanız, bu da masraflarınızı arttıracaktır.

Diplomanız tanınmaz veya kısmen tanınır ise ne yapabilirsiniz?

Başvuruda bulunduktan sonra 3 çeşit cevap gelebilir:

 1. Eğer Türkiye’de aldığınız eğitim Alman standartlarına eşdeğer bulunursa, diplomanız tanınır ve diploma tanınma belgesi verilir.
 2. Eğer almış olduğunuz eğitimin bir kısmı Alman standartlarına eşdeğer bulunursa, diplomanız kısmen tanınır ve bu gibi durumlarda eksik olan kalifikasyonları stajlarla veya kurslarla tamamlama şansınız olabilir.
 3. Eğer almış olduğunuz eğitimin süre ve içerik gibi sebeplerden ötürü Alman standartlarına uygun olmadığı kararı çıkarsa, diploma tanınma başvurunuz reddedilir. Bu durumlarda öncelikle, başvurunuzun neden reddedildiğini araştırmanız faydalı olur. Bazı durumlarda eksik belge vermek, red cevabı almaya neden olabiliyor. Diplomanız Alman standartlarına uygun bulunmadıysa, diplomanızı bu standartlara nasıl getirebileceğinizi araştırmalısınız. Eksik kalifikasyonları tamamlayabileceğiniz kursların olup olmadığını mutlaka öğreniniz.
İnternet sayfamızı sizin için en uygun hale getirebilmek ve sürekli geliştirebilmek için bilinen adıyla “cookies” (çerezler) kullanılmaktadır. İnternet sayfasını kullanmaya devam ederek, çerezlerin kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.
Çerezler hakkında daha fazla bilgiyi Veri Güvenliği Beyanımızdan edinebilirsiniz.
Kabul!