Tanıtım İşlemi

Mühendislik diplomanızı değerlendirin!

Alman eğitim ve işgücü piyasası özellikle vasıflı eleman eksikliği sorunuyla karşı karşıya. Bir tarafta eksikliği gidermek için alanında uzman insanların göçünün özendirilmesi sözkonusu iken, öte yandan vasıflı elemanların diplomalarının tam olarak tanınmaması suretiyle, göçmenlerin niteliksiz ve düşük ücretli işlerde çalışması veya işsiz kalması gibi çelişkili bir durum sözkonusu. Özellikle Türkiye’den mühendislik diploması edinmiş, fakat diplomasını tanıtamadığı için başka alanlarda çalışmak zorunda olan mühendisler bu çelişkili durumun açık ama ne yazık ki gerçek örnekleridir.

Almanya’da meslekler, resmi yönetmelik ile düzenlenmiş (reglementiert) ve düzenlenmemiş (nicht reglementiert) meslekler diye ikiye ayrılmaktadır. Yönetmelik ile düzenlenmiş olan meslekler için eyaletlerde resmi tanıtma makamları mevcuttur. Bu makamların bağlayıcı bir onay verme yetkisi  de vardır. Ancak resmi yönetmelik çerçevesinde düzenlenmemiş olan mesleklerde genel yetkili bir tanıtma makamı yoktur. Mühendislikte bu meslekler arasındadır. Ancak mühendislik alanında denklik için yine de iki ayrı yola başvurulabilir. Bunlardan biri diplomanın değerinin ve denkliğinin ölçülmesi, diğeri ise ‘’Mühendislik’’ ünvanının resmi kullanımına izin verilmesi için başvuru yapmaktır. Diplomanın değerinin ve denkliğinin ölçülmesinden Yurtdışı Eğitim-Öğretim Merkez Ofisi (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, ZAB) sorumludur. 
ZAB, 200 € 'luk bir ücret karşılığında bir denklik sertifikası verebilmektedir. Ancak bu tam tanınma değil karşılaştırmalı bir denklik değerlendirmesidir. Bu değerlendirme, Türk diplomalarının Alman diplomalarıyla  karşılaştırılabilirliğini ölçer. Buda Alman işverenlerinin, yabancı üniversite mezunlarını sınıflandırabilmesi ve ölçmesi için kolaylaştırıcı bir işlev sağlamaktadır.

Eyaletler‚ kendi ‘‘Mühendislik Kanunları‘‘ çerçevesinde ’’Mühendislik’’ ünvanının kullanımını koruma altına almışlardır. Meslek ünvanının kullanımının onaylanması için Bezirksregierung’a (Bölge İdaresi) başvuru yapılmalıdır. Kanuna göre, yurtdışında Mühendislik diploması edinmiş olan adaylar mühendislik ünvanını ancak Bezirksregierung’dan alacakları onay ile kullanabilirler. Bu onay ile yurtdışından edinilmiş diplomanın tam olarak olmasa da bir nevi denkliği kabul edilmektedir ve böylece kişi ’’Ingenieur’’ (Mühendis) ünvanını kullanabilir. Ancak bu kişi buna rağmen Almanya’da bir akademik ünvan olan „Diplom-Ingenieur“ ünvanını kullanamamaktadır.

Bununla beraber, Bolonya süreci Almanya'daki üniversite derecesi olan ve Diplom & Magister olarak adlandırılan 4 yıllık lisans programlarını 8 sömestirden 6 sömestire düşürerek Avrupa genelinde uyumlu eğitim ve denklik sistemini sağlamayı ve meslek hayatına hızlı geçiş yapmayı amaçlamıştır. 2010 yılı itibariyle, Hukuk ve Tıp dalları hariç tüm üniversite lisans programları 3 yıllık Bachelor derecesiyle verilmekte olup Türkiye'de 4 yıllık lisans eğitimine denk sayılmaktadır. Almanya'da üniversite eğitim sistemi, söz konusu modeli uygulamakla Türkiye’den gelen mezun öğrencilerin direk ’’Master’’ yapabilmesi olanağını sağlayarak cazip bir yapıya girmiştir.

Mühendis ünvanının kullanılması izni ile denklik sertifikası, Alman iş piyasasında rekabet edebilmek için önemli adımlardır. Ancak pratikte, iş piyasasında nitelikli bir iş elde etmek için çok yetersiz kalmaktadır. Birçok işveren, ’’Mühendis’’ ünvanının onayı ve denkliğini alan, standart ve normlara uygun bu mühendislerin Alman norm ve standartlarına aşina olmadığını varsaymaktadır. Denklik alan mühendisler için bir uyum veya mesleki gelişim imkanı da ne yazık ki sunulmamaktadır. Vasıflı eleman eksikliği ile mücadele edebilmek ve bu mühendislere mesleki bir perspektif sunabilmek için uyum ve mesleki gelişim kurslarının sunulması artık zorunlu bir hale gelmiştir.

"Mühendis" ünvanını kullanabilmek amacıyla izin başvurusu için gerekli olan belgeler hangileridir?

 

 

  • Özgeçmiş (eğitim durumu, çalışma hayatı) ve vatandaşlık  durumu hakkında bilgi
  • İsim değişikliği sözkonusu ise evlilik cüzdanı fotokopisi ve Almanca tercümesi ile yabancı dil belgelerinin tercümesi
  • Orijinal yabancı diploma veya sertifikalar ile bunların Almanca tercümelerinin tasdikli onaylı sureti
  • Not çizelgesinin (Transkript) orjinali ve Almanca tercümesinin tasdikli onaylı fotokopisi
  • 200 Euro ücret

 

Sertifika veya diplomaların denkliklerinin değerlendirilmesi için hangi belgeler ile başvuru yapmak gerekmektedir?

Resmi onaylı tesdikli fotokopiler

Orijinal yabancı diploma veya sertifikaların tasdikli onaylı sureti ile not çizelgesinin tasdikli onaylı sureti

Sadece fotokopi

 

 

  • Orijinal yabancı diploma ve sertifikalar ile not çizelgesi. Bunlardan başka yüksek öğrenime giriş hakkı elde ettiğiniz belgeyi ve okul diplomasını ekleyiniz.
  • Kimlik belgesi (pasaport veya nüfus cüzdanı)
  • Herhangi bir isim değişikliği halinde resmi kanıt
İnternet sayfamızı sizin için en uygun hale getirebilmek ve sürekli geliştirebilmek için bilinen adıyla “cookies” (çerezler) kullanılmaktadır. İnternet sayfasını kullanmaya devam ederek, çerezlerin kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.
Çerezler hakkında daha fazla bilgiyi Veri Güvenliği Beyanımızdan edinebilirsiniz.
Kabul!