Kurucunun Kişiliği

Kurucunun Kişiliği

İnsanların bir şirket kurması için birçok sebep vardır. Şirketin başarılı olup olmayacağı doğru bir planlama ile finans kaynaklarına erişimin yanı sıra kurucunun kişiliğine de oldukça bağlıdır. Araştırmalara göre yabancı girişimcilerin işi Alman girişimcilere göre daha zordur. Ancak aynı araştırmalar çok sayıdaki göçmenin bir şirket kurmayı başardığını da gösteriyor. Eğer şirket kurucuları güçlü yönlerini mobilize edebilir ve zayıf yönlerini de erkenden teşhis edebilirse, başarı olasılığı daha da artar. Çünkü zayıflıklar daima dengelenebilir, ancak bunları doğru tespit etmek ve uygun çözüm yolları bulmak gerekir.

Şirket Sahiplerinin Özellikleri

IHK Osnabrück verdiği danışmanlık hizmetlerinde tavsiye isteyen şirket sahiplerine işletme ve işleriyle ilgili tahminlerde bulunabilecekleri bir form doldurtmaktadır. Bu form bir öz değerlendirmeyle başlar ve şirket sahiplerine aşağıdaki konulardaki bilgi ve kabiliyetlerinin yeterli olup olmadığı sorulur:

• Teknik gereksinimler 
• Ticari özellikler 
• Branş deneyimi
• Çalışan yönetimi

Başarılı bir şirket için bu dört faktör de önemlidir. Hiç kimse mükemmel değildir ve hiç kimse her alanda aynı düzeyde başarılı olamaz. Bu durumda daha zayıf olan alanlardaki eksikliklerin nasıl kapatılabileceği sorusu ortaya çıkar.

Bir kurucu çalışacağı alanda uzman olabilir. Ancak bir şirketin yönetilmesi aynı zamanda ticari bir görevdir. Gelir ve giderler önceden tahmin edilip denetlenmelidir. Pazarlama yoluyla müşteriler edinilmeli ve eğer şirkette çalışanlar varsa, onları yönetmek için sadece dikkatli değil, aynı zamanda deneyim sahibi olunmalıdır.

Birçok eksiklik danışmanlık ve eğitimle kapatılabilir. Bu tür hizmetler sanayi ve ticaret odalarında veya esnaf odalarında bulunabilir. Tavsiye almak için çeşitli dernek ve platformlara başvurulabilir. Ayrıca devletin ve belediyelerin de yol gösteren hizmetleri bulunmaktadır.

Müşteri Profilini Tanımak

Ticari başarı için önemli bir faktör de kendini müşterinin yerine koyabilmektir. Bunu yapabilen, müşterinin ihtiyaçlarını ve isteklerini daha iyi karşılayabilir. Bu aslında sadece müşteriler için değil, serbest iş kurma yolunda karşılaştıkları herkes için geçerlidir.

Kendinizi sanayi ve ticaret odasında veya esnaflar odasındaki bir danışmanın yerine koyun. Bu kişiler bugüne kadar çok sayıda kurucu için danışmanlık yapmış, ancak yine de bazı projelerin başarısızlıkla sonuçlandığına tanıklık etmiş deneyimli kişilerdir. Yani size veya projenize şüpheyle yaklaşan insanlar olacaktır. Bu nedenle yapacağınız bir görüşmeye çok iyi hazırlanmalısınız. Eğer danışman sahip olduğunuz iş fikri ve bunun gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak net düşüncelere sahip olduğunuzu, muhtemel problemleri ve zayıflıkları teşhis ettiğinizi ve somut sorular hazırladığınızı görürse, onu ikna etmek daha kolay olacaktır. Yetkili oda sizin için önemli bir makamdır. İster yabancılar şubesinden serbest meslek izni talep edin, ister bir bankadan teşvik kredisi alın fark etmez, her halükarda sanayi ve ticari odasının veya esnaflar odasının fikri alınır.

Aynısı bankayla yapılacak bir görüşme veya bir mikro kredi kuruluşu ile yapılacak ön görüşme için de geçerlidir. Ödünç para veren parayı geri alacağından emin olmak ister. Beklenen cirolar ve giderlere ait hesap dökümleri ve verilmesi düşünülen teminatlar istediğiniz parayı almanıza yardımcı olacaktır.

Serbest Çalışmak

İnsanın kendi işinin efendisi olması ilk bakışta oldukça cazip gelebilir. Ancak bu aynı zamanda sorumluluk almak, iş dağılımı yapmak ve bugüne kadar yapılmamış birçok görevi üstlenmek demektir. Kendi işini kurma kararının ilk aşamasında, önce insanın kendisini motive edebileceğinden emin olması gerekir. Aynı zamanda serbest çalışma ile birlikte ne tür yeni görevlerin üstlenileceği ve bunlarla nasıl baş edileceği de düşünülmelidir.

Serbest Çalışma İzni

İkamet Kanunu Madde 21’de bir serbest meslek sahibi olabilmek için gereken müsaadenin alınmasında aşağıdaki şartlar öngörülmektedir:

  • Üstün bir maddi menfaat veya bölgesel bir ihtiyaç
  • Faaliyetin ülke ekonomisine olumlu yansıması
  • Finansmanın bir öz sermaye ile veya krediyle garanti edilmiş olması.

İlk iki maddenin yerine getirilip getirilmediğini denetlemek için yararlanılan değerlendirme kriteri olarak kanunda bir milyon euro’luk ya da üstü bir yatırım miktarı ve 10 kişiye istihdam sağlanması öngörülmüştür. Fakat bu kesin bir kural değil sadece kuralı açıklayan bir örnektir. Başvuru sahibi bunu yerine getiremezse değerlendirme şu kriterlere göre yapılır: İş fikrinin sağlamlığı, iş tecrübesi, sermaye miktarı, istihdam ve mesleki eğitim katkısı ile yeniliğe ve Ar-Ge’ye katkıları. Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediği denetlenirken, yetkili makamlar tarafından yetkili odalara (sanayi ve ticaret odası, esnaf odası, mimarlar odası gibi) ve meslek izni için yetkili olan dairelere başvurulur. İlgili daireler yabancının hedefleriyle ilgili düşüncelerini kısa bir rapor şeklinde sunarlar. Ancak başvuruyla ilgili son karar yabancılar şubesinin kendi takdirine kalmıştır. Odalara ait raporlarda bulunan ve bu karara etki edebilecek bilgiler yabancılar şubesi tarafından dikkate alınmak zorundadır.

İnternet sayfamızı sizin için en uygun hale getirebilmek ve sürekli geliştirebilmek için bilinen adıyla “cookies” (çerezler) kullanılmaktadır. İnternet sayfasını kullanmaya devam ederek, çerezlerin kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.
Çerezler hakkında daha fazla bilgiyi Veri Güvenliği Beyanımızdan edinebilirsiniz.
Kabul!