Mesleki Eğitmen Yeterlilik Sınavına Hazırlık

Mesleki Eğitmen Yeterlilik Sınavına Hazırlık (AEVO 2009 Yönetmeliği'ne göre)

Kurs katılımcılarına, kanuni hükümlere dayanan bir temel oluşturacak olan eğitmen kursunun başarıyla tamamlanması, mesleki eğitmen sertifikası ile teyit edilir. 2009 yılında revize edilmiş olan eğitmen yönetmeliği, kısaca AEVO, bu hususta ki gereklikleri ve hükümleri düzenler. Mesleki eğitmen sertifikası için yapılan bu sınav, bir yazılı ve bir pratik kısımdan oluşur. Sınavın pratik kısmı, eğitim sürecinin bir bölümünün sunumu ve uzmanlarla yapılan konuşmanın ardından yapılır ancak meslek durumuna göre bir sunum yapılmadan da imtihanı pratik olarak yapmak mümkündür.

Eğitmenlik için gerekli olan koşullar: Kişisel, mesleki ve pedagojik yeterlilik 
Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında tanınan mesleklerde eğitim faaliyeti yürütmek isteyen potansiyel eğitmenlerden şunlar beklenmektedir: Kişisel yeterlilik, mesleki yeterlilik ve pedagojik yeterlilik

Kişisel yeterlilik eğer eğitmen adayı çocuk işçiliği koruma kanunu §25’e göre ceza almamış veya hüküm giymemişse uygun görülmektedir. Aksi takdirde kişi meslek eğitimi veremez.

Mesleki yeterlilik eğitmenlik sertifikası alabilmek için önemli bir adımdır:
Mesleki Eğitmen Yeterlilik Sınavı ile mesleki ve pedagojik yeterlilik ortaya konmuş olsa da, meslek eğitimi yapılacak olan alanda eğitim ve uzmanlık alınmamışsa, eğitmen adayı o alanda mesleki eğitmenlik yapamaz. Ancak eğitmen adayı meslek eğitimi vereceği alanda kendisi meslek diploması edinmiş ise veya o alanda yeterli tecrübe ve birikime sahipse mesleki yeterlilik belgelenebilmektedir.

‘‘İş pedagojisi bilgi, beceri ve yeterliliği‘‘ Mesleki Eğitmen Yeterlilik Sınavını kazanmış olmakla belgelenmektedir.

Mesleki Eğitmen Yönetmeliğinin getirdiği 4 Düzenleme (§ § 2, 3 AEVO uyarınca)

1. Düzenleme

Meslek eğitimi şartlarının sınanması ve meslek eğitiminin planlanmasıBu düzenlemede mesleki ve pedagojik uygunluk, meslek eğitimi koşullarının sınanması ve meslek eğitiminin planlanması şeklinde olmaktadır.

2. Düzenleme

Meslek eğitiminin hazırlanması ile meslek öğrencilerinin alımının yapılması

Burada meslek eğitiminin organize edilmesi ve hukuki açıdan mesleki ve pedagojik uygunluk ön plana çıkmaktadır.

3. Düzenleme 

Meslek eğitiminin verilmesiKişinin kendi başına çalışabilmesi, meslekle ilgili çalışma süreçlerinin geliştirilmesi ve işlerin aktif bir şekilde yürütülmesi

4. Düzenleme 

Meslek eğitiminin sonuçlandırılması
Meslek eğitimini başarılı bir şekilde sonlandırmak ve meslek eğitimi almış olan öğrencilere kendi alanlarında mesleki perspektif sunabilmek bu düzenleme içerisinde yeralmaktadır.

İnternet sayfamızı sizin için en uygun hale getirebilmek ve sürekli geliştirebilmek için bilinen adıyla “cookies” (çerezler) kullanılmaktadır. İnternet sayfasını kullanmaya devam ederek, çerezlerin kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.
Çerezler hakkında daha fazla bilgiyi Veri Güvenliği Beyanımızdan edinebilirsiniz.
Kabul!