Eğitim Teşvik Çeki

Eğitim Teşvik Çeki

Eğitim teşvik çeki nedir ve neyi amaçlar?

Hizmet sektöründeki işyerlerinin modernize edilmesi amacıyla, 1 Ocak 2003 tarihinde yeni bir yasa çıkarılmıştır. Bu yasayla birlikte, vatandaşların (mesleki) eğitim ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla, çalışma ajansları tarafından  -Türkçeye ‘eğitim teşvik çeki’ olarak çevirebileceğimiz- “Bildungsgutschein” adlı maddi destek çekleri  verilmektedir.

Geçen zaman içinde bir takım yenilikler yapılarak yeniden düzenlenen eğitim teşvik çekini alabililmek için bir takım koşulları yerine getirmek gerekiyor.

Eğitim teşvik çeki hangi koşullarda verilir?

Bu teşvik çekinin verilmesi bir takım kurallara bağlanmıştır. Bu kuralları kısaca özetleyecek olursak:

 • İşsizlik durumunda mesleki olarak uygun bir yön belirlenmesine yardımcı olmak için
 • İşsiz kalınmasını engellemek için
 • Kişinin sahip olduğu mesleki eğitim diplomasının eksikliğinden ötürü meslek içi gelişim programalarına katılmasını kolaylaştırmak için verilir.

Eğitim teşvik çekine ihtiyaç duyulup duyulmadığını belirlemede, iş piyasasındaki gelişmeler önemli rol oynar. Bu yüzden çalışma ajansları;

 • İşsizlik durumuna, herhangi bir meslek içi eğitim programına katılmadan da son verilip verilemeyeceğini hesaba katmak zorundadır.
 • İş piyasasındaki durumu analize ederek, kullanılabilecek başka metodların daha fazla başarı vaad edip etmeyeceğini gözden geçirmek zorundadır.
 • Ulaşılmak istenen hedefin (diploma, sertifika vs.) iş ararken, meslek içi eğitim almak isteyen kişiye yeteri derecede yarayıp yaramayacağını, şansınızı arttırıp arttırmayacağını gözden geçirmek zorundadır.

Başvuru sahiplerinin daha önce bir meslek dalında eğitim almış ya da bir meslekte üç yıl buyunca çalışmış ve tecrübe toplamış olması gerekmektedir.
Önkoşulların yerine getirilmesi durumunda, eğitim teşvik çeki verilip verilmeyeceğine ilişkin karar çalışma ajansı tarafından başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Eğitim teşvik çeki konusunda bilinmesi gereken diğer önemli hususlar

Çalışma ajanslarına başvururken, almak istediğiniz eğitim sonunda neyi hedeflediğinizi açıkça belirtmeniz gerekmektedir. Almak istediğiniz (mesleki) eğitimin hedefi, eğitim teşvik çeki alabilmeniz için önemli bir kriterdir. Alacağınız eğitimin konusu ve hedefi, sizi mesleğinizde daha bilgin ve becerikli kılmalıdır.

Hedeflediğiniz eğitim için gerekli olan süre de oldukça önemlidir. Eğer hedeflediğiniz bir kurs ya da staj, 3 aydan fazla sürecekse, başvurunuzun reddedilme ihtimali artacaktır.

Eğitim almak istediğiniz kurumun, eğitim çekini veren çalışma ajansının hizmet alanında olması gerekmektedir.

Çekinizin, eğitime başlamak istediğinizde geçerli olması gerekir. Zira eğitim çekleri, bağlı bulunduğunuz çalışma ajansı tarafından en fazla 3 aylık bir süre için verilmektedir.

Eğitim teşvik çeki, yalnızca çalışma ajansı tarafından kabul edilen eğitim kurumlarında geçerlidir.
Sadece kurs veren kurumun değil, alınacak kursun ya da seminerin de çalışma ajansı tarafından tanınması yani kabul edilmesi gerekir.

Eğitim teşvik çeki nasıl kullanılır?

Meslek içi eğitim kursuna başlamadan önce mutlaka bağlı olunan çalışma ajansına başvurmak gerekir. Kişinin çalışma ajansına başvuru yapmadan önce hangi eğitim çalışmasına katılmak istediğini tespit etmesinde fayda vardır.

Eğitim teşvik çeki sahibi, kendisine verilen süre içerisinde, çeke uygun herhangi bir eğitim programından yararlanabilir. Eğer çek sahibi çekin geçerlilik süresi içinde kendisine uygun bir kurs, seminer vs. bulamamışsa, çalışma ajansından yeni bir çek alabilir. Eğitim teşvik çekinin onay süresinin meslek içi eğitim kursuna başlama tarihine kadar geçerli olması gerekir.

Eğitim veren kurumun, kayıt yapıldığına dair onayı, eğitim başlamadan önce, eğitim teşvik çeki veren çalışma ajansına göndermek zorundadır.

Eğitim süresi sonunda kursun, seminerin ya da stajın vs. verildiği eğitim kurumu, kursiyerlere, katılım sertifikası verir.

Bölgenizde sunulan, size uygun kursların listesini İŞTE BİLGİ’nin internet sayfasından (www.istebilgi.de) edinebileceğiniz gibi, Federal Çalışma Ajansı’nın hazırladığı (http://www.kursnet.arbeitsagentur.de) internet sitesinden de öğrenebilirsiniz.

Özet

 • Eğitim teşvik çeki almak için çalışma ajansına veya çalışma ajansına bağlı hizmet veren ARGE, Jobcenter ya da JobBörse gibi kuruluşlara başvurmanız halinde, ilk olarak, yapmaya karar verdiğiniz kurs ya da seminerin koşullarının eğitim çeki için öngörülen koşullarla örtüşüp örtüşmediği gözden geçirir.
 • Eğer öngörülen koşullarda uyuşmamazlık söz konusu olursa, size çekin verilmeme ihtimali yüksektir. Fakat istisnai durumlarda, içerikte sonradan yapılacak küçük çaplı değişiklikler sayesinde, eğitim çekinize onay verilebilir.
 • Herhangi bir meslek içi eğitim programına, eğitim çekinin öngördüğü koşulları yerine getirememenize ve başarılı bir katılımın tarafınızdan mümkün olmamasına rağmen kayıt olmuşsanız, çalışma ajansı tarafından size eğitim çeki verilmemesi ihtimali yüksek olacaktır.
 • Eğitim teşvik çeki, bir kursun, seminerin, stajın vs. başlangıç tarihinden önce, kurs yapılacak eğitim kurumu tarafından çalışma ajansına sunulmazsa, geçerliğini yitirir. Geçerli bir çek almak için bağlı bulunduğunuz ajansa yeniden başvuruda bulunmanız gerekir.
 • Eğitim teşvik çekinizin onayının, katılmak istediğiniz kurs tarihine yakın bir tarihte elinize geçmesi için, çalışma ajansı tarafından size verilen başvuru formlarını zamanında doldurarak kursun başlangıcından önce çalışma ajansınıza sununuz.

Daha geniş bilgi için bize danışınız! Tel.: 0211-50 21 21
Kaynak: www.bundesagentur.de
Hedef kitleye uygun çeviri ve düzenleme: İşte Bilgi

İnternet sayfamızı sizin için en uygun hale getirebilmek ve sürekli geliştirebilmek için bilinen adıyla “cookies” (çerezler) kullanılmaktadır. İnternet sayfasını kullanmaya devam ederek, çerezlerin kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.
Çerezler hakkında daha fazla bilgiyi Veri Güvenliği Beyanımızdan edinebilirsiniz.
Kabul!